Blockchain'in Potansiye Kullanım Alanları

Blockchain teknolojisi çoğumuzun hayatına Bitcoin ile beraber girdi. Bu yüzden de bu teknolojinin sadece Bitcoin’e veya sadece finans alanına özel olduğunu düşünebilirsiniz.

Ancak durum böyle değildir. Blockchain teknolojisi, dijital verilerin mevcut kullanılan merkezi sistemlerden farklı olarak daha güvenli bir şekilde saklanmasını, korunmasını ve aynı zamanda verileri şeffaf bir sistem içerisinde yürütmeyi hedefler. Dolayısıyla burada önemli olan özne veridir. Kullandığınız veriler finansal verilerse finansal bir altyapı sağlamış olursunuz. Nitekim Bitcoin’ de gerçekleşen durum da bundan ibarettir. Blockchain de kullanılan Bitcoin verileri cüzdan bilgilerini içerir ve dolayısıyla para transferini temsil eder.

Blockchain teknolojisi dijital verilere dökülebilen her türlü veri için kullanılabilir. Ancak teknolojinin sahip olduğu avantajların yanında dezavantajları da mevcuttur. Bu sebeple bu teknolojinin kullanıldığı alanın gerçekten Blockchain teknolojisine ihtiyacının olup olmadığı sorgulanmalıdır.

Avantaj olarak;
Merkeziyetsiz olması sebebiyle dışarıdan gelebilecek saldırılara karşı mevcut sistemden çok daha fazla güvenlik sunar. Çünkü saldıran kişi veya kişilerin tek bir merkeze değil dağıtılmış olan birçok ağ noktasına saldırması gerekir. Bu durum hem saldırının tespitini kolaylaştırır hem de başarı oranını ciddi anlamda azaltır. Aynı şekilde böyle bir saldırının zaman ve finansal maliyeti de yükseleceğinden caydırıcı bir görev görür.
Verilerin bozulması veya silinmesi gibi isteyerek veya istemeyerek yapılan işlemlerin önüne geçilir. Blockchain teknolojisinde veriler ağa işlendikten sonra her bir ağ noktası tüm veriyi kaydeder. Veriler geri döndürülemez ve bu şekilde de her noktada bir kopyası bulunur. Dolayısıyla ağ üzerindeki noktaların bir veya birkaçına saldırılması veriyi bozmaz veya değiştiremez. Oluşabilecek herhangi bir hatanın da sorumlusunun bulunması açısından bu özellik kritik önem taşır.
Verilerin bu şekilde saklanması ve kaydının değiştirilememesinin yanında verilerin hareketlerinin de izlenebilmesini sağlar. Bu şekilde kodlanmış verilerin takibi yapılabilir. Şeffaflık özelliğinin tam olarak sağlanması için de gereken özellikler bu şekilde sağlanmış olur.

Dezavantaj olarak;
Blockchain hız konusunda mevcut sisteme kıyasla çoğu zaman yavaş kalır. Bu sebeple işlemlerin hızlı yürümesini isteyen kişi veya kurum için Blockchain çok da mantıklı bir seçim olmayabilir. Bunun sebebi işlenmesi gereken verinin birçok ağ noktasında onaylanmasının beklenmesidir. Konsensüsün sağlanması için her bir ağ onay verdikten ve kendi kayıtlarını güncelledikten sonra veri ağa işlenmiş olur.
Hali hazırda çalışan iş kollarının oluşturdukları sistemin, yeni sayılabilecek Blockchain teknolojisi ile değişmesinin hızlı bir şekilde gerçekleşmesini beklememek gerekir. Zamana yayılabilecek bu konu için kişi ve kurumların çekimser kalmaları gayet muhtemeldir. Çünkü Blockchain sistemine adapte olmak isteyen kişi veya kurum kendi sistemini Blockchain ağına taşısa bile çalıştığı (iş yaptığı) bağlantılarının sistemleriyle beraber çalışması zor olabilir. Farklı sistemlerin birbirleriyle kuracakları bağlantı her zaman sağlıklı olmayabilir. Bu sebeple Blockchain teknolojisinin uygulanması verimli olmayabilir.